Çılgın projede çılgın hedef

Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santralinin kurulacağı Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı ihalesi geçtiğimiz mart ayında yapılmıştı. Yatırım tutarının 1.3 milyar doları aşacağı tahmin edilen projenin ihalesinin ardından konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "İhalesi yapılan, dünya enerjisinin çılgın projesidir." demişti.

Albayrak, yatırım tutarının 1.3 milyar doları aşacağını belirtirken 1,500 kişilik istihdam da sağlayacağını söylemişti.

Türkiye'nin 2023 hedefleri kapsamında güneş enerjisi alanında istihdamın çok daha yüksek seviyelere çıkacağı belirtildi.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer, ülkede mevcut durumda 850 megavat seviyesinde bulunan güneş enerjisi kurulu gücünün, 2023'e kadar 5 bin megavata çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek, "Güneş enerjisi santralinin kurulumunda 1 megavat başına 33 kişilik, üretiminde aynı değer için 10 kişilik iş gücü ihtiyacı oluşuyor. Türkiye'nin 5 bin megavatlık kurulu güce ulaşması için bu alanda yaklaşık 180 bin kişilik insan kaynağı gerekiyor." dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi de olan Dinçer, TÜBA Enerji Çalışma Grubunca düzenlenen, "Güneş Enerjisi Teknolojileri ve Çalıştayı Paneli" sonuç bildirgesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Panelde, güneş enerjisi teknolojilerinde kaynakların, yeniliklerin, mevzuatın ve sorunların tartışıldığını anlatan Dinçer, durum tespiti yaparak çözüm önerileri ortaya koymaya çalıştıklarını söyledi.

Dinçer, Türkiye'de son yıllarda güneş enerjisi sektöründe büyük yatırımlar yapıldığını belirterek, "Türkiye'de şu anda güneş santrali kurulu gücü (lisanssız) 850 megavatı buluyor. Gelecek yıllarda kapasitenin kademeli olarak artırılması ve 2023'e kadar güneşe dayalı 5 bin megavatlık kurulu güce ulaşılması hedefleniyor." diye konuştu.

Bu hedef kapsamında çok yönlü çalışmalar yapıldığına işaret eden Dinçer, hedeflenen kapasite için teknolojik altyapının kurulmasına ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Dinçer, "Güneş enerjisi santrali kurulum maliyeti kilovatsaat başına nitelik ve kaliteye bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte ortalama 4 bin 350 lira olarak hesaplanıyor. Türkiye'nin güneş santrali kurulu gücünün 850 megavattan 5 bin megavata çıkarılabilmesi için 18 milyar lira civarı yatırım yapılması icap ediyor." ifadesini kullandı.

"İNSANA YAPILAN YATIRIM, ENERJİ OLARAK GERİ DÖNSÜN"

Dinçer, güneş enerjisinde teknoloji altyapısı ve yatırımların yanında önemli oranda insan kaynağı ihtiyacı oluşacağına dikkati çekerek, "Bir güneş enerjisi santralinin kurulum aşamasında 1 megavat başına 33 kişilik, üretim aşamasında aynı değer için 10 kişilik iş gücü ihtiyacı oluşuyor. Türkiye'nin 5 bin megavatlık kurulu güce ulaşması için ise bu alanda yaklaşık 180 bin kişilik insan kaynağı gerekiyor." şeklinde konuştu.

Sektörde çalışacak insan kaynağının nitelikli olmasının önemini de vurgulayan Dinçer, enerji teknolojilerinin gelişimine uygun olarak Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi noktasında nitelikli insan gücünün öneminin arttığını ve buna bağlı olarak mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi konularının gündeme geldiğini dile getirdi.

Dinçer, enerji sektöründe teknolojiyi anlayan, uygulayabilen, verimli ve kaliteli hizmet üretebilen iş gücüne ihtiyaç olduğunu belirterek, "Teknolojik değişikliklere şirketlerin uyumu, teknoloji üretimi ve transferi gibi kritik faaliyetler, içinde teknoloji eğitimi de bulunan nitelikli insan gücü yetiştirme programlarıyla sağlanabilir. Yetiştirilen nitelikli insan gücü de yerinde ve etkin kullanılmalı ki insana yapılan yatırım ülkeye enerji olarak geri dönsün." dedi.

İnsan gücünün sahip olduğu mesleki niteliklerin, yeni teknolojik değişmeler ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Dinçer, "Bu noktada uzun dönemli insan gücü politikaları, özellikle enerji konusunda stratejik bir yaklaşımla ele alınmalı. İnsan gücünün en iyi şekilde yetiştirilmesi ve eğitilmesi için ilköğretimden üniversiteye kadar bütün örgün ve yaygın eğitim (işbaşı eğitimi, beceri kazandırma, çıraklık vb.) yöntemlerinin kullanılması gerekiyor. Nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, niteliklerinin sürekli olarak geliştirilmesi ve yenilenmesi eğitim sisteminin görevidir ancak bilhassa enerji sektöründe üzerinde durulması gereken, verilen eğitimin kalitesi, uygunluğu ve etkinliğidir." değerlendirmesinde bulundu.

DİĞER HABERLER

Top