ANAS will pay 36,000 manat for these books - List


Has been announced the winner of the tender held by the Ganja branch of the Azerbaijan National Academy of Sciences (ANAS), Yeniavaz.com reports.
"RƏBUNƏ" LLC (TIN-2300009961) became the winner of the tender.
"RƏBUNƏ" LLC will sell 8 different books to the Ganja Branch of ANAS. The total number of books will be 2400, 300 books each. ANAS will pay "RƏBUNƏ" LLC 35,859 manat for 2,400 books. The average price of one book will be about 15 manat.
It should be noted that the Ganja branch of ANAS will buy the following books:
- "Sürtgü yağlarının mikrobioloji zədələnməsi" (H.Javadova, I.Jafarova 209 p.)
- "Gəncə Səbzikar Qəbirstanlığı" (acad. F.Aliyev and others 302 p.)
- "Gəncə incəsənəti" (acad. F.Aliyev and others, 302 p.)
- "N.Gəncəvinin həyatı və yaradıcılığı" (prof. X. Yusifli, 981 p.)
- "Nizaminin lirikası" (Group of authors, 407 p.)
- "Gəncə Bölməsi" 40 (hardcover) (Group of authors, 410 p.)
- "Təbii seolitlərin quruluşu, fiziki kimyəvi xassələri və onların iştirakı ilə ağır neft qalıqlarının hidrokrekinqi" (A.Hasanova, H.Ibragimov, G.Mukhtarova, 310 p.)
- "Gəncə üsyanı" (prof. H.Sadigov 410 p.).
"RƏBUNƏ" LLC was registered on 02.06.2003. LLC with an authorized capital of 4 manat, is located at the address Ganja, Mukhtar Hajiyev, house 05, apt. 53. The legal representative of "RƏBUNƏ" is Mammadova Anubar Gazanfar.

OTHER NEWS

Top