2019-cu il dövlət büdcəsi - QANUN TAM VERSİYADA


Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

Maddə 1.Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin gəlirləri 22 917 500,0 min manat, xərcləri 24780100,0 min manat (o cümlədən, mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 22180 734,0 min manat, yerli gəlirləri 736 766,0 min manat, mərkəzləşdirilmiş xərcləri 23 939 288,0 min manat, yerli xərcləri 840 812,0 min manat) məbləğində təsdiq edilsin.

Maddə 2.Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin gəlirləri mədaxil mənbələri üzrə aşağıdakı məbləğlərdə nəzərdə tutulsun:

Sıra №-si

Gəlirlərin mənbələri

Məbləğ

(min manatla)

1

2

3

2.1.

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi

880 000,0

2.2.

Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi

2 670 400,0

2.3.

Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi

45000,0

2.4.

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi

211000,0

2.5.

Əlavə dəyər vergisi

4 097 600,0

2.5.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi

2 293 600,0

2.6.

Sadələşdirilmiş vergi

322000,0

2.7.

Aksizlər

927000,0

2.7.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksizlər

325000,0

2.8.

Yol vergisi

114 000,0

2.8.1.

Azərbaycan Respulikasının ərazisinə idxal olunan yanacağa görə və xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi

32 000,0

2.9.

Mədən vergisi

133000,0

2.10.

Gömrük rüsumları

801 000,0

2.11.

Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar

136000,0

2.12.

Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar

69 148,0

2.13.

Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər

3 920,0

2.14.

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqandan (qurumdan) daxilolmalar(transfertin yuxarı həddi)

11 364 300,0

2.15.

Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

8000,0

2.16.

Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

8000,0

2.17.

Dövlət rüsumu

190 000,0

2.18.

Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar

626 600,0

2.19.

Vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair daxilolmalar

232600,0

2.20.

Sair daxilolmalar

77 932,0

Maddə 3.Müəyyən edilsin ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondu dövlət büdcəsinin aşağıdakı mədaxil mənbələri hesabına formalaşır:

3.1.

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondu

322 000,0

3.1.1.

yol vergisi

114 000,0

3.1.2.

mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi

7000,0

3.1.3.

idxal olunan minik avtomobillərinə tətbiq edilən aksizlər

31 000,0

3.1.4.

idxal olunan avtonəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilən gömrük rüsumu

50000,0

3.1.5.

Azərbaycan Respublikasının ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsi üçün tutulan dövlət rüsumu

15600,0

3.1.6.

nəqliyyat vasitələrinin, o cümlədən motonəqliyyat vasitələrinin, qoşquların və yarımqoşquların texniki baxışdan keçirilməsi üçün tutulan dövlət rüsumu

16200,0

3.1.7.

Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirlərindən ayrılan vəsait

88 200,0

Maddə 4.Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinə vergi daxilolmaları Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vergi dərəcələrinə uyğun olaraq hesablanır.

 

Maddə 5.Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların ixracı zamanı məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixracla bağlı xərclər çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən dövlət büdcəsinə 30 faiz həcmində yığım tutulur və bu yığımlar vergi ödəyicisinin vergilər, faizlər, maliyyə sanksiyaları və inzibati cərimələr üzrə digər borclarının ödənilməsinə aid edilmir.

 

Maddə 6.Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirləri aşağıdakı mənbələr hesabına formalaşdırılır:

 

6.1. bu Qanunun 10-cu maddəsi ilə 2019-cu il üçün hər bir şəhər və rayon üzrə müəyyən edilmiş gəlirlərin müvafiq şəhər və rayonların yerli xərclərindən artıq olan hissəsi(müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fonduna aid edilənlərdən başqa);

 

6.2. gömrük rüsumları,Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi və aksiz (Naxçıvan Muxtar Respublikasının gömrük orqanları tərəfindən toplanılanlardan başqa), dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar, xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar, səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqandan (qurumdan) daxilolmalar, sair daxilolmalar, dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən maliyyələşdirilən büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar,müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondunun gəlirləri tam həcmdə.

 

Maddə 7.Bu Qanunun 10-cu maddəsi ilə 2019-cu il üçün hər bir şəhər və rayon üzrə müəyyən edilmiş gəlirlərin müvafiq şəhər və rayonların yerli xərclərindən artıq olmayan hissəsi onların yerli gəlirlərinin formalaşdırılmasına yönəldilir.

 

Maddə 8.Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional təsnifatın bölmə və köməkçi bölmələri səviyyəsində aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:

 

Sıra

№-si

Xərclərin istiqamətləri

Məbləğ

(manatla)

1

2

3

8.1.

Ümumi dövlət xidmətləri

3.871.822.550,0

8.1.1.

qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərcləri

818.103.577,0

8.1.2.

beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlükhaqqı xərcləri

185.700.000,0

8.1.3.

elm xərcləri

133.458.274,0

8.1.4.

başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri

93.712.931,0

8.1.5.

dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər

2.334.787.768,0

8.1.6.

yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilən dotasiya

5.200.000,0

8.1.7.

yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilən subvensiya

500.000,0

8.1.8.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya

300.360.000,0

8.2.

Müdafiə

3.037.618.152,0

8.2.1.

müdafiə qüvvələri

1.494.074.656,0

8.2.2.

milli təhlükəsizlik

156.989.306,0

8.2.3.

müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

2.800.878,0

8.2.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər

1.383.753.312,0

8.3.

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq

1.551.995.982,0

8.3.1.

məhkəmə hakimiyyəti

65.291.503,0

8.3.2.

hüquq-mühafizə

1.142.305.033,0

8.3.3.

prokurorluq

64.166.317,0

8.3.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər

280.233.129,0

8.4.

Təhsil

2.274.570.171,0

8.4.1.

məktəbəqədər təhsil

233.823.590,0

8.4.2.

ümumi təhsil

1.289.076.843,0

8.4.3.

ilk-peşə ixtisas təhsili

39.669.994,0

8.4.4.

orta ixtisas təhsili

44.847.216,0

8.4.5.

ali təhsil

46.128.523,0

8.4.6.

əlavə təhsil

2.247.302,0

8.4.7.

təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər

618.776.703,0

8.5.

Səhiyyə

1.048.272.500,0

8.5.1.

poliklinikalar və ambulatoriyalar

117.655.553,0

8.5.2.

xəstəxanalar

373.057.416,0

8.5.3.

səhiyyə sahəsində digər xidmətlər

6.816.380,0

8.5.4.

səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

5.211.716,0

8.5.5.

səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər

545.531.435,0

8.6.

Sosial müdafiə və sosial təminat

2.553.387.016,0

8.6.1.

sosial müdafiə xərcləri

2.510.355.340,0

8.6.1.1.

sosial təminatı və müdafiəni həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait

1.502.732.410,0

8.6.2.

sosial təminat xərcləri

42.971.676,0

8.6.3.

sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar

60.000,0

8.7.

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət

358.744.528,0

8.7.1.

mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət

143.688.894,0

8.7.2.

radio, televiziya və nəşriyyat

63.697.421,0

8.7.3.

bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm

86.154.046,0

8.7.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət

65.204.167,0

8.8.

Mənzil və kommunal təsərrüfatı

360.330.273,0

8.8.1.

mənzil təsərrüfatı

54.404.847,0

8.8.2.

kommunal təsərrüfatı

283.029.291,0

8.8.3.

su təsərrüfatı

4.561.000,0

8.8.4.

mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər

18.335.135,0

8.9.

Yanacaq və enerji

7.800.000,0

8.9.1.

enerji kompleksi

6.300.000,0

8.9.2.

yanacaq və enerji kompleksi sahəsi üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar

1.500.000,0

8.10.

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi

834.730.368,0

8.10.1.

kənd təsərrüfatı

796.859.322,0

8.10.2.

meşə təsərrüfatı

12.448.243,0

8.10.3.

balıqçılıq və ovçuluq

2.996.802,0

8.10.4.

ətraf mühitin mühafizəsi

14.684.206,0

8.10.5.

hidrometeorologiya tədbirləri

7.741.795,0

8.11.

Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar

6.844.661.800,0

8.11.1.

tikinti

6.827.761.800,0

8.11.1.1.

dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)

6.825.200.000,0

8.11.2.

faydalı qazıntılar

12.900.000,0

8.11.3.

geodeziya və xəritəçəkmə

4.000.000,0

8.12.

Nəqliyyat və rabitə

175.784.753,0

8.12.1.

nəqliyyat

125.298.148,0

8.12.2.

rabitə

50.486.605,0

8.13.

İqtisadi fəaliyyət

298.650.000,0

8.13.1.

iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti

248.000.000,0

8.13.1.1.

sahibkarlığa dəstək

86.000.000,0

8.13.1.2.

Azərbaycan Respublikasında əhalinin mənzilə olan tələbatının ödənilməsi və vətəndaşların güzəştli şərtlərlə mənzil əldə etməsi xərcləri

162.000.000,0

8.13.2.

iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri

50.650.000,0

8.14.

Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər

1.561.731.907,0

8.14.1.

məqsədli büdcə fondları

322.000.000,0

8.14.1.1.

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondu

322.000.000,0

8.14.2.

ehtiyat fondları

400.000.000,0

8.14.2.1.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondu

300.000.000,0

8.14.2.2.

Dövlət büdcəsinin ehtiyat fondu

100.000.000,0

8.14.3.

əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər

839.731.907,0

8.14.3.1.

beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xərclər

75.000.000,0

8.14.3.2.

fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər

20.000.000,0

8.14.3.3.

digər xidmətlər üzrə xərclər

744.731.907,0

Maddə 9.Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional və iqtisadi təsnifatın paraqrafları səviyyəsində bu Qanunun əlavəsində verilmiş məbləğlərdə təsdiq edilsin.

 

Maddə 10.Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə gəlirlər 7.316.000.000,0 manat, o cümlədən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fonduna aid olan məbləğ 120.800.000,0 manat, yerli xərclər 840.812.000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin məbləği 6.458.434.000,0 manat, yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi 104.046.000,0 manat məbləğində təsdiq edilsin.

 

o cümlədən:

 

(manatla)

Şəhər və rayonların adı

Gəlirlər

Yerli xərclər

Gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdi-rilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi

Yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləş-dirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi

Cəmi

o cümlədən

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fonduna aid olan məbləğ

 

Şəhərlər:

         

1

Bakı

6 662 721 000

95 457 000

237 880 000

6 329 384 000

0

2

Gəncə

47 888 000

996 000

40 890 000

6 002 000

0

3

Lənkəran

17 980 000

860 000

17 120 000

0

0

4

Mingəçevir

21 405 000

68 000

14 184 000

7 153 000

0

5

Naftalan

4 196 000

4 000

2 957 000

1 235 000

0

6

Sumqayıt

89 998 000

1 312 000

53 879 000

34 807 000

0

7

Şəki

20 301 000

917 000

18 271 000

1 113 000

0

8

Şirvan

18 406 000

721 000

9 218 000

8 467 000

0

9

Yevlax

14 997 000

1 060 000

6 848 000

7 089 000

0

10

Xankəndi

         
 

Rayonlar:

         

11

Abşeron

40 902 000

144 000

15 993 000

24 765 000

0

12

Ağcabədi

12 047 000

724 000

10 995 000

328 000

0

13

Ağdam

4 563 000

34 000

11 638 000

0

7 109 000

14

Ağdaş

5 554 000

26 000

5 528 000

0

0

15

Ağstafa

4 755 000

56 000

8 945 000

0

4 246 000

16

Ağsu

4 468 000

422 000

6 509 000

0

2 463 000

17

Astara

12 051 000

4 614 000

7 437 000

0

0

18

Balakən

5 303 000

1 472 000

7 692 000

0

3 861 000

19

Beyləqan

8 770 000

37 000

7 082 000

1 651 000

0

20

Bərdə

12 956 000

56 000

12 900 000

0

0

21

Biləsuvar

8 094 000

1 697 000

6 397 000

0

0

22

Cəbrayıl

1 085 000

28 000

3 099 000

0

2 042 000

23

Cəlilabad

7 896 000

42 000

11 564 000

0

3 710 000

24

Daşkəsən

2 735 000

4 000

4 332 000

0

1 601 000

25

Füzuli

6 067 000

19 000

11 126 000

0

5 078 000

26

Gədəbəy

4 928 000

22 000

9 681 000

0

4 775 000

27

Goranboy

4 325 000

10 000

9 900 000

0

5 585 000

28

Göyçay

10 319 000

37 000

10 282 000

0

0

29

Göygöl

4 159 000

9 000

6 879 000

0

2 729 000

30

Hacıqabul

5 892 000

13 000

4 371 000

1 508 000

0

31

Xaçmaz

22 512 000

3 000 000

12 981 000

6 531 000

0

32

Xızı

1 964 000

4 000

3 145 000

0

1 185 000

33

Xocalı

414 000

4 000

1 673 000

0

1 263 000

34

Xocavənd

557 000

36 000

2 665 000

0

2 144 000

35

İmişli

22 660 000

348 000

7 689 000

14 623 000

0

36

İsmayıllı

7 770 000

19 000

7 483 000

268 000

0

37

Kəlbəcər

1 149 000

2 000

3 953 000

0

2 806 000

38

Kürdəmir

7 265 000

17 000

7 248 000

0

0

39

Qax

3 951 000

22 000

9 615 000

0

5 686 000

40

Qazax

10 964 000

39 000

10 925 000

0

0

41

Qəbələ

14 946 000

37 000

7 922 000

6 987 000

0

42

Qobustan

2 807 000

6 000

3 851 000

0

1 050 000

43

Quba

14 471 000

65 000

10 042 000

4 364 000

0

44

Qubadlı

2 515 000

2 000

2 278 000

235 000

0

45

Qusar

7 363 000

30 000

7 333 000

0

0

46

Laçın

1 557 000

73 000

6 215 000

0

4 731 000

47

Lerik

2 143 000

8 000

5 855 000

0

3 720 000

48

Masallı

9 611 000

42 000

9 569 000

0

0

49

Neftçala

7 531 000

32 000

7 499 000

0

0

50

Oğuz

2 763 000

32 000

6 080 000

0

3 349 000

51

Saatlı

8 936 000

10 000

8 644 000

282 000

0

52

Sabirabad

10 972 000

21 000

9 309 000

1 642 000

0

53

Salyan

11 725 000

27 000

11 698 000

0

0

54

Samux

2 897 000

24 000

5 556 000

0

2 683 000

55

Siyəzən

3 727 000

15 000

3 712 000

0

0

56

Şabran

4 846 000

20 000

4 826 000

0

0

57

Şamaxı

8 817 000

29 000

8 788 000

0

0

58

Şəmkir

13 631 000

60 000

19 875 000

0

6 304 000

59

Şuşa

1 030 000

4 000

2 229 000

0

1 203 000

60

Tərtər

4 819 000

15 000

8 934 000

0

4 130 000

61

Tovuz

16 084 000

5 746 000

15 648 000

0

5 310 000

62

Ucar

3 951 000

22 000

7 248 000

0

3 319 000

63

Yardımlı

2 206 000

8 000

4 911 000

0

2 713 000

64

Zaqatala

8 084 000

100 000

12 411 000

0

4 427 000

65

Zəngilan

1 726 000

4 000

2 257 000

0

535 000

66

Zərdab

2 875 000

16 000

7 148 000

0

4 289 000

 

Cəmi:

7 316 000 000

120 800 000

840 812 000

6 458 434 000

104 046 000

Maddə 11.Bu Qanunun 10-cu maddəsi ilə müəyyən edilmiş yerli xərclərin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə şəhər və rayonların gəlirləri, həmçinin yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün ayrılan vəsaitin yuxarı həddi yerli xərcləri təmin etmədikdə,müvafiq icra hakimiyyəti orqanı həmin şəhər və rayonlara, onların xərclərinin 10 faizindən çox olmayan hissəsi qədər dövlət büdcəsindən vəsait ayırır.

 

Maddə 12.Azərbaycan Respublikasının 2019-cu ildə dövlət daxili və xarici borcları üzrə ödəniş məbləğləri aşağıdakı kimi təsdiq edilsin:

 

(manatla)

12.1.

Daxili dövlət borcu üzrə

172.616.756,0

12.1.1.

faiz ödənişləri

154.614.772,0

12.1.2.

əsas borc üzrə ödənişlər

18.001.984,0

12.2.

Xarici dövlət borcu üzrə

2.162.171.012,0

12.2.1.

faiz ödənişləri

601.819.146,0

12.2.2.

əsas borc üzrə ödənişlər

1.560.351.866,0

 

Maddə 13.Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il üzrə daxili dövlət borclanmasının yuxarı həddi (limiti)500 000,0 min manat, xarici dövlət borclanmasının yuxarı həddi (limiti) 1 000 000,0 min manat təsdiq edilsin. İl ərzində veriləcək dövlət zəmanətlərinin məbləğinin yuxarı həddi (limiti) 4 000 000,0 min manat məbləğində təsdiq edilsin.

 

Maddə 14.Dövlət büdcəsinin icrası prosesində "Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsinə əsasən müdafiə olunan xərc maddələri ilk növbədə, digər xərc maddələri isə dövlət büdcəsinin gəlirləri və kəsirinin maliyyələşdirilməsi mənbələri üzrə daxilolmaların vəziyyətindən asılı olaraq maliyyələşdirilir.

 

Maddə 15.Dövlət büdcəsi kəsirinin yuxarı həddi 1 862 600,0 min manat məbləğində təsdiq edilsin. Onun maliyyələşdirilməsi özəlləşdirmədən, digər mənbələrdən daxilolmalar (daxili və xarici borclanma, 2019-cu ilin 1 yanvar tarixinə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabının qalığı) hesabına həyata keçirilsin.

 

Maddə 16.Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il icmal büdcəsinin xərclərinin yuxarı həddinin məbləği 27372 263,0 min manat müəyyən edilsin.

 

Maddə 17.Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) gəlirləri nəzərə alınmadan, Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il icmal büdcəsi kəsirinin yuxarı həddinin məbləği 13 226 900,0 min manat məbləğində müəyyən edilsin.

 

Maddə 18.Bu Qanun 2019-cu il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

DİGƏR XƏBƏRLƏR

Top