Azərbaycan prezidenti “2018-ci il dövlət büdcəsi haqqında” qanuna dəyişiklikləri təsdiqləyib

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsi haqqında” qanuna dəyişiklikləri təsdiq edib.

Yeniavaz.com-un məlumatına görə, “Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsi haqqında” qanunda aşağıdakı dəyişikliklər edilib:

1-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilib:

“Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri 22 149 000,0 min manat, xərcləri 23 100 000,0 min manat (o cümlədən, mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 21 495 650,0 min manat,yerli gəlirləri 653 350,0 min manat, mərkəzləşdirilmiş xərcləri 22 376 075,0 min manat, yerli xərcləri 723 925,0 min manat) məbləğində təsdiq edilsin.”.

2. 2.2-ci maddədə “2 320 000,0” rəqəmləri “2 533 000,0” rəqəmləri ilə, 2.5-ci maddədə “4 288 000,0” rəqəmləri “4 033 000,0” rəqəmləri ilə, 2.5.1-ci maddədə “1 705 000,0” rəqəmləri “2 220 000,0” rəqəmləri ilə, 2.8-ci maddədə “91 000,0” rəqəmləri “103 000,0” rəqəmləri ilə, 2.8.1-ci maddədə “18 000,0” rəqəmləri “30 000,0” rəqəmləri ilə, 2.10-cu maddədə “535 000,0” rəqəmləri “768 000,0” rəqəmləri ilə, 2.14-cü maddədə “9 216 000,0” rəqəmləri “10 966 000,0” rəqəmləri ilə, 2.17-ci maddədə “112 000,0” rəqəmləri “142 000,0” rəqəmləri ilə və 2.18-ci maddədə “460 000,0” rəqəmləri “499 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

3. 3.1-ci maddədə “333 000,0” rəqəmləri “372 000,0” rəqəmləri ilə, 3.1.1-ci maddədə “91 000,0” rəqəmləri “103 000,0” rəqəmləri ilə, 3.1.7-ci maddədə “133 000,0” rəqəmləri “160 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

8-ci maddədəki cədvəl aşağıdakı redaksiyada verilib:

Sıra

№-si

Xərclərin istiqamətləri

Məbləğ

(manatla)

1

2

3

8.1.

Ümumi dövlət xidmətləri

3.628.576.252,0

8.1.1.

qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərcləri

662.605.431,0

8.1.2.

beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlükhaqqı xərcləri

215.700.000,0

8.1.3.

elm xərcləri

128.120.367,0

8.1.4.

başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri

72.272.931,0

8.1.5.

dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər

2.262.777.523,0

8.1.6.

yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilən dotasiya

5.200.000,0

8.1.7.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya

281.900.000,0

8.2.

Müdafiə

2.905.221.836,0

8.2.1.

müdafiə qüvvələri

1.384.067.865,0

8.2.2.

milli təhlükəsizlik

130.358.826,0

8.2.3.

müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

2.663.347,0

8.2.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər

1.388.131.798,0

8.3.

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq

1.384.235.133,0

8.3.1.

məhkəmə hakimiyyəti

54.346.645,0

8.3.2.

hüquq-mühafizə

1.004.451.945,0

8.3.3.

prokurorluq

58.270.259,0

8.3.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər

267.166.284,0

8.4.

Təhsil

2.043.989.508,0

8.4.1.

məktəbəqədər təhsil

175.314.065,0

8.4.2.

ümumi təhsil

1.082.159.571,0

8.4.3.

ilk peşə-ixtisas təhsili

27.977.633,0

8.4.4.

orta ixtisas təhsili

41.302.250,0

8.4.5.

ali təhsil

42.716.929,0

8.4.6.

əlavə təhsil

3.743.051,0

8.4.7.

təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər

670.776.009,0

8.5.

Səhiyyə

739.334.330,0

8.5.1.

poliklinikalar və ambulatoriyalar

109.563.299,0

8.5.2.

xəstəxanalar

349.210.619,0

8.5.3.

səhiyyə sahəsində digər xidmətlər

6.608.160,0

8.5.4.

səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

5.112.214,0

8.5.5.

səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər

268.840.038,0

8.6.

Sosial müdafiə və sosial təminat

2.343.047.383,0

8.6.1.

sosial müdafiə xərcləri

2.309.285.582,0

8.6.1.1.

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanının (qurumun) büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait

1.300.000.000,0

8.6.2.

sosial təminat xərcləri

33.701.801,0

8.6.3.

sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar

60.000,0

8.7.

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət

327.129.760,0

8.7.1.

mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət

128.547.661,0

8.7.2.

radio, televiziya və nəşriyyat

57.721.175,0

8.7.3.

bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm

64.590.913,0

8.7.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət

76.270.011,0

8.8.

Mənzil və kommunal təsərrüfatı

458.558.557,0

8.8.1.

mənzil təsərrüfatı

61.206.293,0

8.8.2.

kommunal təsərrüfatı

345.056.129,0

8.8.3.

su təsərrüfatı

33.961.000,0

8.8.4.

mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər

18.335.135,0

8.9.

Yanacaq və enerji

18.016.600,0

8.9.1.

enerji kompleksi

16.995.000,0

8.9.2.

yanacaq və enerji kompleksi sahəsi üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar

1.021.600,0

8.10.

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi

755.282.725,0

8.10.1.

kənd təsərrüfatı

713.998.035,0

8.10.2.

meşə təsərrüfatı

13.342.261,0

8.10.3.

balıqçılıq və ovçuluq

3.118.853,0

8.10.4.

ətraf mühitin mühafizəsi

16.854.733,0

8.10.5.

hidrometeorologiya tədbirləri

7.968.843,0

8.11.

Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar

5.104.376.000,0

8.11.1.

tikinti

5.087.476.000,0

8.11.1.1.

dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)

5.075.200.000,0

8.11.2.

faydalı qazıntılar

12.900.000,0

8.11.3.

geodeziya və xəritəçəkmə

4.000.000,0

8.12.

Nəqliyyat və rabitə

166.790.678,0

8.12.1.

nəqliyyat

110.286.678,0

8.12.2.

rabitə

56.504.000,0

8.13.

İqtisadi fəaliyyət

1.390.111.000,0

8.13.1.

iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti

196.481.000,0

8.13.1.1.

sahibkarlığa dəstək

46.481.000,0

8.13.1.2.

Azərbaycan Respublikasında əhalinin mənzilə olan tələbatının ödənilməsi və vətəndaşların güzəştli şərtlərlə mənzil əldə etməsi xərcləri

150.000.000,0

8.13.2.

iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri

1.193.630.000,0

8.14.

Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər

1.835.330.238,0

8.14.1.

məqsədli büdcə fondları

372.000.000,0

8.14.1.1.

“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu

372.000.000,0

8.14.2.

ehtiyat fondları

404.000.000,0

8.14.2.1.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu

304.000.000,0

8.14.2.2.

Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu

100.000.000,0

8.14.3.

əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər

1.059.330.238,0

8.14.3.1.

beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xərclər

20.000.000,0

8.14.3.2.

fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər

20.000.000,0

8.14.3.3.

digər xidmətlər üzrə xərclər

1.019.330.238,0

5. 10-cu maddə üzrə:

5.1. “7.907.000.000,0” rəqəmləri “7.380.000.000,0” rəqəmləri ilə və “7.142.650.000,0” rəqəmləri “6.615.650.000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

5.2. maddənin cədvəlinin “1. Bakı” sətrində “7 283 800 000” rəqəmləri “6 756 800 000” rəqəmləri ilə, “6 983 973 000” rəqəmləri “6 456 973 000” rəqəmləri ilə, “Cəmi:” sətrində “7 907 000 000” rəqəmləri “7 380 000 000” rəqəmləri ilə və “7 142 650 000” rəqəmləri “6 615 650 000” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

6. 15-ci maddədə“920 000,0” rəqəmləri “951 000,0” rəqəmləri ilə və “891 000,0” rəqəmləri “922 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

7. 16-cı maddədə “24 936 733,6” rəqəmləri “26 575 248,2” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

8. 17-ci maddədə “12 389 746,0” rəqəmləri “13 761 446,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

DİGƏR XƏBƏRLƏR

Top