Günün duası


Qurani-Kərimdən dualar

- “Rabbənə lə tuziğ qulubənə bəadə iz hədəytənə və həblənə min lədunkə rahməh. İnnəkə əntəl-vəhhəb. “Rəbbənə innəkə cəmiun-nəsi liyəvmin la raybə fih. İnnəkə lə yuxliful-miəd.”
 Ey Rəbbimiz! Bizi doğru yola yönəltdikdən sonra ürəklərimizə şəkk-şübhə (azğınlıq, əyrilik) salma! Bizə Öz tərəfindən bir mərhəmət bəxş et, çünki Sən, həqiqətən, (bəndələrinə mərhəmət, nemət) bəxş edənsən!
Ey Rəbbimiz! Olacağına şübhə edilməyən bir gündə (qiyamətdə) bütün insanları (bir yerə) toplayan Sənsən. Allah Öz vədəsindən əsla dönməz!
Al-i İmran, 8-9]

DİGƏR XƏBƏRLƏR

Top