Günün duası


Hz. Adəm (ə.s) və Hz. Həvva validəmizin duası

- "Rabbənə zaləmnə ənfusənə və inləm təğfir lənə və tərhəmnə lənəkunənnə minəl-xasirin".
Ey Rəbbimiz! Biz ömümüzə zülm etdik. Əgər bizləri bağışlamasan və bizlərə mərhəmət etməsən, hüsrana uğrayanlardan olarıq. [Əraf, 123]

DİGƏR XƏBƏRLƏR

Top