Hz. Adəmlə (ə.s) Hz. Həvvanın duası


- “Rabbəna zaləmna ənfusəna və inləm tağfir ləna və tərhamnə lənəkununnu min əl-hasirin”
"Ey Rəbbimiz! Biz özümüzə zülm etdik. Əgər bizi bağışlamasan, rəhm etməsən, biz, şübhəsiz ki, ziyana uğrayanlardan olarıq!" - dedilər. (Əraf surəsi, 23)

DİGƏR XƏBƏRLƏR

Top