Emin “Xalq artisti” adını almasını belə qeyd etdi - VİDEO

Azərbaycanın ən gülməli oğrusu azadlığa çıxıb - VİDEO

İnam Kərimovdan yeni TƏYİNAT

bazar, 27 may 2018
TR EN RU

Menu

bazar, 27 may 2018
EN TR RU

Yazarlar

Nazim Mustafayev

Əshabı-Kəhf bizə nə söyləyir?

18.11.2017 13:04

Onlar xalq arasında əfsanə olmuşdular. Onlar artıq tarix idilər. Onlar yüz illərdir yaddaşlarda, zehinlərdə yaşayırdılar. Onların adları mağarın önünə həkk olunmuşdu. Nə qəribədir. Onlar həm də yaşırdılar. Əfsanəyə çevrilmələrindən, tarix olmalarından xəbərləri yox idi. Bu bir film səhnəsi deyildi. Bu əsl həqiqət idi.

Onlar Allah inancından uzaqlaşmış bütpərəst bir cəmiyyəti tərk etmişdilər. Cəmiyyətin yaşam tərzi ilə ayaqlaşmaq istəmirdilər. Şəhərdən ayrılaraq bir mağaraya sığınmışdılar. Cənab Allah (c.c.) onları axirət inancı və ölümdən sonra dirilmə xüsusunda canlı nümunələr etmişdi.

Sanki mağaraya girərkən səhər, oyananda isə həmin günün axşamı idi. Gözlərini ovuşdururdular. Hamı oyanmışdı. Nə qədər qaldıqlarını bilmirdilər. İçlərindən bir nəfər, “Nə qədər vaxtdır burdayıq?” deyə soruşurdu. Uzun bir yuxunun təsirində idilər. Zənn edirdilər ki kralın əsgərləri hələ də onları axtarır. Onlara görə aradan “bir gün və ya bir gündən az” (Kəhf, 18/19) vaxt keçmişdi. Ancaq zənn etdikləri kimi deyildi. Nə qədər qaldıqlarını Cənab Allah (c.c.) daha yaxşı bilirdi.

Mağarada oyandıqdan sonra bir-birinə soruşduqları sualla, axirətdə bütün insanlardan soruşulacaq sual eyni idi: “Yer üzündə neçə il qaldınız?” (Muminun, 23/113). Cavab isə dəyişməyəcək: “Bir gün və ya bir gündən də az” (Muminun, 23/113). Onlar sanki bir nümunə seçilmişdilər. Onlar qəbr yuxusundan oyanacaq bütün insanlığın dünyadakı balaca bir misalı idilər. Onlar Əshabı-Kəhf idilər.

Əsrlər əvvəl onların qısıq səslə söylədiyi həqiqətlər oyandıqlarında artıq gur səslə səslənirdi. Hər kəsin dilində və qəlbində o həqiqətlər bərqərar olmuşdu. Sanki onlar torpağın bağrına düşən toxum idilər. Cənab Allah (c.c.) o toxumlardan yeni baharlar meydana gətirmişdi.

Qaldıqları yerin bilinməsini, vəziyyətlərinin açığa çıxmasını, kral və əsgərlərinin onları tapmasını istəmirdilər. Geriyə dönmə, inanc və etiqadlarından vaz keçirilmə qorxuları var idi. Yeyəcək almaq lazim idi. Ac idilər. Şəhərə göndərdikləri dostlarına çox ehtiyatlı olmalarını söyləmişdilər.

Onlara görə vəziyyət belə idi. Mağarının çölündə isə başqa bir aləm hökm sürürdü. Bahar çiçəkləri çoxdan açmışdı. Dilə asan gəlsə də aradan bir neçə əsr keçmiş, dövr, insanlar dəyişmişdi.

Şəhər bazarında tarixin dərinliyindən qopub gəlmiş bir gənc dolaşırdı. Tarixin dərinliyindən gətirdiyi pulla nə isə təmiz yeyəcəklər almaq istəyirdi. Sanki o da qeyri adiliyi hiss etməyə başlamışdı? Axı o hara gəlmişdi? Dünən yaşadığı şəhərə indi nə olmuşdu? Nə baş verirdi? Qarşılaşdığı insanlar kim idi?

Vəziyyəti mağaradakı dostlarına xəbər verməli idi. “Dünən” can qorxusu ilə tərk etdikləri şəhərdən indi əsər əlamət qalmamışdı. Dünya çox dəyişmişdi. Daha əvvəl qarşı çıxdıqları və görməyə vərdiş etdikləri şeylərin heç biri indi yox idi. Onlar əsrlər əvvələ aid insanlar olmuşdular. İnsanlar nəzərində qəribə qarşılanırdılar. İnsanların onlara normal davranmaları mümkün deyildi. Onlar canlı xatirə idilər. Bunu artıq özləri də dərk edirdilər.

Cəmiyyət artıq bir bahar ədasına bürünmüşdü. Onlar isə bu baharın xəbərçi, novruzgülü idilər. Bu cəmiyyət onların meyvələri idilər. Onlar bu cəmiyyətdə bir xatirə kimi qalacaqdılar. Cənab Allah (c.c.) onları yeni cəmiyyətdə yaşatmayacaq, öz dərgahına çəkəcəkdi.

Quranın hər bir ayəsində bizim üçün mesajlar vardır. Əshabı-Kəhf haqqındakı ayələrdə də müsəlmanlar üçün bir sıra öyüd və nəsihətlər var. Əslində hər bir dövrün insanı qabiliyyətləri ölçüsündə bu və digər Quran qissələrindən dərslər ala bilər. Gəlin burada bir sıra məqamlara nəzər yetirək…

Əshabı-Kəhf axirətdə insanların qəbirdən dirilib qalxacaqları kimi illərcə davam edən yuxularından qalxmışdılar. Allahın vədinin haqq olduğunu görmüşdülər. Onlara görə əsas olan missiyaları idi. Onlar vəzifələrini tamamlamışdılar. Axirət onlara dava sevimli və xeyirli idi. Xalq içində təqdir edilmək, alqışlanmaq və beləcə axirət azuqəsini bu dünyada yeməkdənsə axirəti seçmişdilər.

Mağarada qalanlar ərzaq dalınca gedən şəxsə “ehtiyatlı olmağı” söyləmişdi. “Ehtiyatlı olmaq” Quranda “vəlyətələttaf” feli ilə ifadə olunub. Bu fel dilimizdəki “lətafət” sözü ilə eyni kökdəndir. Lətafət sözü yumşaqlıq, xoşluq mənasına gəlir. İnanan insan yaşadığı cəmiyyətdə özünü xoşluq və mülayimliklə qəbul etdirməlidir. Cəmiyyətin hər bir təbəqəsinin inanan insanlara hava kimi ehtiyacı vardır. Cəmiyyət onun məfkurəsi ilə nəfəs almalıdır. Mövsümü gələndə hər kəs anlamalı ki, onlar onu boğmaq və öldürmək istəyərkən, o onlara həyat üfləyirmiş.

“Ehtiyatlı olmaq” əslində budur. İnsanların hava kimi su kimi ehtiyacı olduqları dəyərləri onlara ən gözəl şəkildə təqdim etməkdir. Bunu xoşluqla, mülayimliklə və sevdirərək etməkdir. Həmçinin xoşluq və mülayimlik olmasaydı, Yəsrib şəhəri necə Mədinə və İslamın beşiyi ola bilərdi?

Müəllifin fikirləri öz mövqeyini əks etdirir.

Oxundu: 364

 • Detektiv janrı və "möhlət"in növləri

  10.05.2018 09:43
  Heç bir peyğəmbər qövmünün içində olanda onlara əzab gəlməmişdir.
 • Təfsirə duyulan ehtiyac

  12.04.2018 15:37
  Təfsirlər – Qurandakı kəlmələrin mənalarını, ayələrin məzmunlarını, hökmlərini və hikmətlərini izah edən əsərlərdir.
 • Körpələrə verilən sual...

  02.02.2018 16:41
  Abort cinayətində bəlkə ana və atanın vicdanı bir-iki ay sızlayır.
 • Qazanılan sevgi

  20.01.2018 13:19
  “Ey Rəbbim, bəndələrinin qəlbinə bizim sevgimizi qoy”
 • Səmud qövmündən günümüzə mesajlar - 2

  15.01.2018 13:19
  Quran ayələri Səmud qövmünün tənəzzülü və tarix səhnəsindən silinməsi ilə bağlı mühüm məqamlara toxunur.
 • Nəzər nöqtəsi və Quran

  14.01.2018 17:52
  Bir insan haqqı və həqiqəti görə bilər. Ancaq dayandığı mövqe etibarilə o haqq və həqiqəti qəbul etməyə yanaşmaz.
 • Peyğəmbər alicənablığı

  14.01.2018 17:14
  Alicənablıq, səxavət, nəciblik və s. kimi gözəl əxlaq nümunələrinə Peyğəmbərlərin həyatında rast gəlirik.
 • Hər xəbərə inanaq?

  06.01.2018 10:50
  Vəlid ibn Uqbənin hələ 18 yaşı var idi. Müsəlman olmasından 4-5 ay keçmişdi...
 • Səmud qövmündən günümüzə mesajlar - 3

  02.01.2018 10:18
  “Şeytan (çirkin) əməllərini onlara gözəl göstərib gözləri görə-görə onları haqq yoldan çıxardı”.
 • Çantaya nə qoyaq?

  01.01.2018 10:42
  Ona gözəl bəndə olmağa fürsətin var...
 • Əshabı-Kəhf bizə nə söyləyir?

  18.11.2017 13:04
  Cənab Allah (c.c.) onları axirət inancı və ölümdən sonra dirilmə xüsusunda canlı nümunələr etmişdi.
 • Nuhun gəmisinə ehtiyac var…

  15.11.2017 16:28
  Limanda sonuncu gəmi bizi gözləyir...
 • Səmud qövmündən günümüzə mesajlar!

  15.11.2017 14:42
  Bu yazıda Səmud qövmü haqqında bəzi məqamlara toxunmaq, bir sıra suallara cavab tapmaq istəyirəm...
 • Haqq yolun bənzərlikləri...

  15.11.2017 10:53
  Bu yazıda Quranın bir surəsinin ümumi məzmununa nəzər salmaq, bizə hansı həqiqətləri xəbər verdiyindən söhbət açmaq istəyirəm.
 • Yalnış hesab! Yalnız güman!

  10.11.2017 12:20
  Uca Yaradan bu zənnin yalnış olduğunu söyləyir.
 • "Üz-üzə", "göz-gözə" gəlsək də!..

  08.11.2017 10:34
  Bəsirət və görmə gözündən məhrum insan müasir elmin imkanları ilə kosmosa çıxsa da, onun üçün heç nə dəyişməyəcək.
 • Həzrəti Musa və su başındakı qızlar

  06.11.2017 13:43
  “Utanmadıqdan sonra istədiyi et”.
 • “Qavli-ləyyin” və ya yumşaq söz

  02.11.2017 10:09
  Sərtliklə və qəzəblə heç bir məqsədə nail olmaq mümkün deyil.
 • Kərbəladan günümüzə mesajlar - 2

  09.10.2017 16:35
  Kərbəla hadisəsini, baş verənləri zəncirvarı təqib edərək, başa düşmək mümkün olduğu kimi, o dövrdəki insanların Kərbəla hadisəsinə dair baxış və
 • Özünü kənarda görmə!

  06.10.2017 16:17
  Bəzən insanlar zahiri səbəbləri mütləq güc, yeganə çıxış yolu kimi görürlər.
 • Kim çörəyi ayaqlayar?

  27.09.2017 15:45
  Rüşvətin verəcəyi zərərlər və təxribat çox böyükdür.
 • Kərbəladan günümüzə mesajlar-1

  26.09.2017 14:01
  Tarixdə elə hadisələr var ki, nəticələri uzun illər, hətta əsrlərcə davam etsə də, əslində həmin hadisənin cərəyan etdiyi müddət bir neçə gün,
 • Nə gözəl vəsilədir!

  20.09.2017 13:26
  Bu həyatın bir hesabı olmayacaqmı?
 • “Cəzasını” sərnişinlər çəkməməlidir

  01.09.2017 17:51
  Axı şəhər daxilində onlarla sərnişin daşıyan sürücü necə və nə üçün tələsməlidir?
 • "Rəbbim Allahdır!" dediyinə görəmi?..

  01.09.2017 11:50
  Tarixin hər məqamında zülmə etiraz edən insanlar olmuşdur.
 • Bakının “Pizza qülləsi”

  19.07.2017 15:06
  Bu bina və sakinləri üçün hələ gec deyil.
 • Elm bizim nəyimizdir?

  01.07.2017 17:44
  Əgər elm Avropanın silahıdırsa, bəs bizim nəyimizdir?
 • Əlimizdəki cövhər

  01.07.2017 11:34
  Hər tərəfdə rüşvət baş alıb gedirsə, belə bir cəmiyyətin əlindəki dinə nə üçün dəyər versinlər?
 • Alim və elmin izzəti (1)

  12.06.2017 15:15
  Əxlaqdan təcrid olunmuş bir İslam anlayışını təsəvvür etmək mümkün deyil.
 • Nə üçün varam?

  26.05.2017 18:12
  Birincisi anarxiya doğurar. İkincisi isə mənəvi rahatlıq, kamillik və ictimai sabitlik doğurur.
 • Uşaqların səsi

  17.05.2017 16:17
  Uşaqları parka apara bilmirəm.
 • O qədər də müəmmalı deyil!

  11.05.2017 15:22
  Məzhəbləri ortaya çıxaran amillər nələr idi.
 • Onlar...

  29.04.2017 16:53
  Səhabələri nə qədər yaxşı tanısaq, uca dinimiz İslamın insan üzərindəki təsirini bir o qədər daha yaxşı anlamış olarıq.
 • Tarixi missiya

  25.04.2017 17:13
  Hələ ilk dövrlərdə Quran kitab halına salınmışdır.
 • İynə dəliyindəki heykəl

  18.04.2017 14:50
  O qədər dəyərsiz kimi görünən əşya və metallar var ki, sənətkar onu qızıl, gümüş və almazdan daha dəyərli hala gətirir.
 • Qəriblik

  08.04.2017 18:03
  "Qərib" sözü, yad yerdə olma, kimsəsizlik, təklik, sayılmamaq, əhəmiyyət verilməmək, etina etməmək kimi mənalara gəlir.
 • Əhli-beyt

  17.03.2017 16:07
  Peyğəmbərimizin pak nəsli cəmiyyətin alim və abidləri idilər.
 • İlahi məkr

  13.03.2017 17:10
  Təsəvvür edin ki, bir insan özü də bilmədən dərin bir yarğanın qarşına qədər gəlib.
 • İstifadə olunmamış sərmayə

  27.02.2017 17:38
  Bəşər övladı gözünə görünən nə varsa, faydalanmağa çalışır. Gah dağları qazaraq, gah un kimi ələyərək, gah dərin dənizlərdə platformlar quraraq...
 • Yol yorğunluğu

  20.02.2017 15:27
  Yoxsa işıldaquş kimi bir anlıq parlayıb sönmək o qədər dəyər ifadə etməz.
 • Şüuraltındakı biz

  16.02.2017 17:50
  "Uşaqlığımda atam mənimlə necə davranırdısa, hiss edirəm ki, mən də oğlumla eyni cür rəftar edirəm".
 • Mənən zəhərlənmək

  07.02.2017 14:50
  Belə hallar daha çox "mənəvi immun sistemi" zəif olan insanlarda müşahidə olunur.
 • Bəsirət gözü

  31.01.2017 14:28
  Məgər bəsirət gözünün "hərəkətə keçməsi" üçün hündür məkanlara çıxmaq lazımdır?!
 • Xəyaldan keçənlər günah sayılırmı?

  19.01.2017 11:28
  “Sən yetimin könlündən keçməsəydi, o da gəlib sənin yuxuna girməzdi”.
 • Həllini gözləyən məsələlər...

  07.01.2017 16:46
  Bəlkə də problemin ortaya çıxma səbəblərini tam ortaya qoya bilmədim.
 • Alim və elmin izzəti (2)

  03.01.2017 19:13
  "Elmin izzətini qorumaq məni naməhrəmə baxdırmır".
 • Nə üçün geridəyik?

  03.01.2017 11:03
  Madam ki, İslam ucadır, bəs nə üçün onun mənsubu olan müsəlmanlar bu qədər geridə qalıb?
 • Biz nə üçün beləyik?

  30.12.2016 15:51
  Kənarları hündür plastik materiallar ilə hasarlanmış, ya da bəzədilmiş şəhər daxili və şəhər ətrafı o qədər yollarımız var ki...
 • Önümüzə qoyulan həyat dəftəri

  21.12.2016 13:41
  On illik bir həyat saniyələr içərisinə sığaraq yaddaşda canlanır.
 • Əhdü-peymanımızı unutmayaq

  14.12.2016 13:00
  Xatirimə əsgərliyə gedib bir aydan sonra vətənə və xalqa qarşı sadiq olacağımız barədə verdiyimiz söz, ya da hərbi and düşür...